Get Adobe Flash player
Način igranja
 Kugle
 
Što je to igra u pune odnosno u čišćenje.
Način igranja u osnovi se deli na:

- igru u pune
- igru u čišćenje
- mešovito igranje.


Igra u pune

Igra u pune odigrava se kada je na postolju postavljeno svih devet (9) čunjeva (postava) za svaki hitac. Svaki srušeni čunj ima istu vrednost - jedan (1) - odnosno broj srušenih čunjeva hicem u pune daje vrednost učinka kugle.

Učinak kugle u pune može iznositi od nula (0) do devet (9) srušenih čunjeva.

Igra u čišćenje

Igra u čišćenje počinje s prvim hicem u pune. Drugim i daljnjim hicima odigrava se u poziciju čunjeva, koja je ostala nakon odigravanja prvog hica u pune.
Nakon srušene postave ponovo se postavlja svih devet čunjeva i odigrava hitac u pune kao prvi hitac.
Svaki hitac vredi koliko je srušeno čunjeva, odnosno srušeni čunjevi hicem u čišćenje daju vrednost učinka kugle.

Učinak kugle u čišćenje može iznosti od nula (0) do devet (9) srušenih čunjeva.


Mešovita igra

Kod mešovitog načina, u jednoj seriji hitaca prva polovina izvodi se u pune, a druga u čišćenje.


(Pravila kuglanja na devet čunjeva klasičnim načinom - HKS, Zagreb, siječanj 1998.)


M. Liović